Privacy Verklaring

 1. Wat is Certiprotect?
 2. Welke gegevens worden verwerkt?
 3. Met welk doel worden gegevens verwerkt?
 4. Aan wie worden deze gegevens verstrek?
 5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?
 6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?
 7. Hoe worden de gegevens beschermd?
 8. Welke rechten hebt u?
 9. Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
 10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is Certiprotect?

Certiprotect is een onderneming die veiligheidsexamens aanbiedt op het gebied van de elektrotechniek en op het gebied van gas. Certiprotect is gevestigd aan de Trompet 1685, 1967 DB te Heemskerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54705738.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Als u een bericht stuurt voor verdere informatie, zullen uw naam, achternaam, e-mail en organisatie verwerkt worden. Ook dient u uiteraard bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Certiprotect verwerkt.

De minimaal vereiste persoonsgegevens benodigd ten behoeve van (Stipel)certificatie zullen worden aangeleverd via onze leveranciers (opleiders). Voor de verwerking van deze gegevens heeft Certiprotect een verwerkersovereenkomst afgesloten met de betreffende CI. Hierin staat beschreven welke rechten en plichten er gesteld worden aan het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van certificatie. De certificatie aanvragende persoon (kandidaat) verstrekt deze gegevens zelf aan de leverancier (opleider) en geeft toestemming tot het delen van deze gegevens enkel en alleen met als doel in aanmerking te komen voor certificatie.

Om in aanmerking te komen voor certificatie zijn de volgende gegevens minimaal benodigd:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Emailadres
 • Pasfoto (indien van toepassing zal er op de examen dag een pasfoto gemaakt worden)

Alle bovenstaande gegevens zullen worden verstrekt aan de certificerende instelling (Dekra), tussen Dekra en Certiprotect is een getekende verwerkingsovereenkomst van kracht. De voor certificatie in aanmerking komende persoon (examenkandidaat) geeft hier schriftelijk toestemming voor middels het ondertekenen van de certificatieovereenkomst op de dag van examen.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt om u een persoonscertificaat te overhandigen en om u te plannen en uit te nodigen op een van onze examens.

4. Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

Certiprotect zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden in het geval sprake is van een Stipel certificaat doorgegeven aan Dekra, door het tekenen van een certificatieovereenkomst gaat u hiermee akkoord.

5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van een website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het hebt gekregen. Certiprotect gebruikt geen cookies om gedrag en voorkeuren na te gaan. Alle informatie die verzameld wordt door cookies zal algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van cookies gebruikers te identificeren.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

De website bevat een link naar een website van derden, waaronder Stipel, Dekra en Inrush. Certiprotect is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

7. Hoe worden de gegevens beschermd?

Certiprotect draagt zorg voor maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Certiprotect te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Certiprotect zal op dit verzoek binnen 14 dagen schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen uit de database.

9. Kan deze Privacy policy worden gewijzigd?

Als Certiprotect de Privacy verklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid dan kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@certiprotect.nl.