Over Certiprotect

Waarom

Wij hebben veilig werken op nummer 1 staan, daarom is bij Certiprotect veilig werken belangrijker dan het slagingspercentage. Van iedereen die slaagt willen wij het gevoel krijgen dat zij ook daadwerkelijk veilig kunnen werken, zodat zij en de mensen met wie zij werken na het werk weer gezond naar huis kunnen.

Hoe

Theorie

Wij streven voortdurend naar een hoge kwaliteit van theorie examens, de examens worden meerdere malen per jaar gemonitord in de centrale examencommissie waar Certiprotect deel van uitmaakt. Op basis van de examenstatistieken worden vragen goedgekeurd, verwijderd, toegevoegd, verduidelijkt en mogelijk in een andere vorm gegoten.

Praktijk

Onze praktijkexamens sluiten aan op het dagelijks werk van de kandidaten met herkenbare praktijksituaties. Wij streven naar eenduidige toetsing van de maatregelen die moeten worden genomen op de dagelijkse elektrische risico’s.

Waarmee

De examens worden afgenomen door examinatoren met een rijke praktijkervaring.

De installaties staan voor het grootste gedeelte onder de werkelijke spanning, zodat de hele attitude dezelfde moet zijn als in de praktijk.

Wat

Veilig werken hoeft niet moeilijk te zijn, wij streven naar een doeltreffend examen waarbij getoetst wordt of de kandidaat de risico’s herkent en de maatregelen adequaat neemt.

Centraal staat dat de kandidaat van alle handelingen die hij moet uitvoeren om veilig te werken het waarom aangeeft en laat zien.

Leren (z)onder spanning

Certiprotect verzorgt in verband met de onafhankelijkheid geen opleidingen.

Contact

Het kantoor

Correspondentie adres:
Certiprotect BV
De Trompet 1685
1967 DB Heemskerk

0251 760046

info@certiprotect.nl