Over Gasproof

Gasproof is een afdeling van Certiprotect BV die veiligheidsexamens voor gas afneemt in opdracht van DEKRA (voorheen KEMA) aan zowel opleidingsinstituten, bedrijven als personen.

Deelname aan examens

Stipel PCE gas

Deelname aan Stipel PCE examens kan alleen als u aan de vooropleiding voorwaarden voldoet of aan de overgangsregeling voor HS zoals beschreven op de Stipel website. Als u niet voldoet wordt geen examen afgenomen of certificaat uitgegeven.
Ook hier bestaat het examen uit de volgende onderdelen:

  • Theorie
  • Praktijk uitvoeren afhankelijk van de aanwijzing 0, 1 of 2 onderdelen
  • Praktijk schrijven van een werk- en of bedienplan (alleen WV, BD en OIV)

De examens kunnen op de volgende locaties worden georganiseerd:

Aanvraag examens

Indien een examen wordt aangevraagd, dient tijdens het examen een aantal documenten te worden getoond:

Stipel PCE:

  • Kopie voorliggend Stipel PCE certificaat (o.a. voor de certificaat datum of voor vrijstelling inzage diploma bezit)
  • Indien geen voorgaand Stipel PCE certificaat kopie vooropleiding, diploma‚Äôs en certificaten conform:
    • bijlage 12 van de VIAG
  • Kopie legitimatie (waarbij een aantal gegevens onleesbaar zijn gemaakt i.v.m. de wet op de privacy).

U wordt op cursus gevraagd deze documenten zo snel mogelijk te verstrekken, dit heeft het examenbureau nodig om de examens te organiseren en u (of de opdrachtgever) zo snel mogelijk te informeren of het examen voor u door kan gaan (bij PCE).

Als u wel een certificaat heeft gehaald maar niet meer in het bezit bent van het voorliggend certificaat kunt u de website raadplegen van de volgende certificerende instellingen:

DEKRA

KIWA

DNV

Dekra certificering

Voor verschillende vormen van personencertificering.

Neem contact op

Certiprotect
Afdeling Certielec/Gasproof/Riskproof
De Trompet 1685
1967 DB Heemskerk

0251 760046

info@certiprotect.nl